כלים מפורצלן

כלים מפורצלן - הכל לסל סלסלות קש

צלחת מחולקת

14.50